Welcome Thankscorporation

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น


ข้อมูจาก Japan National Tourism Organization
พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 378,000 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งหมู่เกาะต่างๆ
กว่า 6,800 เกาะ
ประชากร 127 ล้านคน
เมืองหลวง โตเกียว มีประชากร 12 ล้านคน
ภาษาประจำชาติ ภาษาญี่ปุ่น
ศาสนา ชินโตและพุทธมหายาน
ภูมิอากาศ อากาศค่อนข้างหนาวจัดทางภาคเหนือ
อากาศอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิแถบตะวันออกและตะวันตก
อากาศค่อนไปทางเขตร้อนทางภาคใต้
ฤดูฝนราวกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม
อากาศเย็นสบายในฤดูใบไม้ร่วงทางแถบตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
หนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าญี่ปุ่น
หนังสือเดินทางมีอายุที่ใช้งานมากกว่า 6 เดือน ดูรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางได้ที่ www.consular.go.th ขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่นโปรดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในการขอวีซ่า และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทราบผลวีซ่าอย่างเร็วใน 2 วันทำการ หรือมากกว่า โปรดเผื่อเวลาในการยื่นวีซ่า ไม่ควรยื่นใกล้วันเดินทางอย่างกระชั้นชิด โปรดสอบถามได้ที่สถานทูตฯ ญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลญี่ปุ่นประจำเชียงใหม่

เงินสด
โดยทั่วไปการนำเงินสดติดตัวไปใช้ในญี่ปุ่นปลอดภัยและสะดวกใช้ด้วย เวลาใช้ยานพาหนะขนส่งมวลชน เกือบทุกรูปแบบ จำเป็นต้องใช้เงินสดจำนวนไม่สูงนักหรือเวลาไปรับประทานอาหารราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังใช้ซื้อของเล็กๆ น้อยๆ สะดวกอีกด้วย


เงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินเหรียญที่ใช้กันในญี่ปุ่นมีราคา 1, 5, 10, 50, 100 และ 500 เยนตามลำดับ ธนบัตรมีใช้ราคา 1,000 5,000 และ 10,000 เยน เงินสกุลอื่นๆ ที่นำเข้าไปในญี่ปุ่น จะแลกเป็นเงินเยนได้ ที่ศูนย์แลกเปลี่ยน เงินตรา ในท่าอากาศยานที่เดินทางไปถึงหรือแลกได้ตามธนาคารในเมืองต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นๆ ลงๆ ทุกวัน ธนาคารส่วนมากจะมีป้ายบอกราคาอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน ติดไว้ให้เห็นชัดเจน ดังต่อไปนี้ เงินเหรียญสหรัฐปิดประกาศ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เงินสกุลอื่นๆ จะปิดประกาศอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. ไปจนถึง 15.00 น. โปรดแลกเงินของท่านตามช่วงเวลาที่ระบุไว้นี้ เพื่อป้องกันความขลุกขลัก
การแลกเงิน
สถานที่และบริการต่อไปนี้ ไม่สามารถรับเงินตราต่างประเทศได้ตาม กฎข้อบังคับคือ พาหนะขนส่งมวลชนสาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้า และภัตตาคาร ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นต้องมีเงินสดสกุลเงินเยนบ้าง เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หากท่านมีธนบัตรเงินต่างประเทศสกุลอื่นๆ ที่มิใช่ดอลล่าร์สหรัฐ ควรจะแลกบางส่วนเป็นเงินเยนเอาไว้บ้าง ตั้งแต่ยังไม่ออกจากท่าอากาศยาน แม้แต่ตามธนาคาร ชั้นนำบางแห่งในเมืองใหญ่ พนักงานประจำเคาน์เตอร์แลกเงินก็ยังไม่สู้จะคุ้นเคยนัก กับลักษณะของธนบัตรต่างประเทศ และท่านอาจจะต้องรอนาน เพราะเขาจะต้องขอคำแนะนำจากหัวหน้าจนมั่นใจก่อน ที่ธนาคารเช็คเดินทางสามารถแลก เงินสดได้เร็วทันใจ แต่ก็มีร้านค้าและภัตตาคารบางแห่งยอมรับเหมือนกัน เงินเยนเหลือใช้ ที่เป็นธนบัตรเท่านั้น ที่จะสามารถแลกกลับคืนเป็นเงินตราต่างประเทศได้ ที่ท่าอากาศยานก่อนออกจากญี่ปุ่น โดยไม่จำกัดจำนวน ถ้าหากว่าศูนย์รับแลก เปลี่ยนเงินตราที่นั่น มีเงินตราต่างประเทศสำรองไว้มากเพียงพอสำหรับแลกกลับคืน
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/money.html
เช็คและบัตรเครดิต
ไม่ค่อยมีที่ใช้เช็คส่วนตัวในญี่ปุ่น ท่านควรจะซื้อเช็คเดินทาง เป็นเงินเยน ซึ่งมีขายตามธนาคารญี่ปุ่นสาขาในประเทศไทยก่อนออกเดินทาง เมืองใหญ่ๆ ในญี่ปุ่นใช้บัตรเครดิตกันแพร่หลายร้านค้าและภัตตาคารที่ยอมรับบัตรเครดิต ชำระค่าสินค้าและค่าอาหารมักจะติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่หน้าร้าน หรือขึ้นป้ายให้เห็นตามสถานที่ต่างๆ ระบุยี่ห้อของบัตรเครดิตที่ตนยอมรับ ญี่ปุ่นปัจจุบันนี้กำลังนิยมใช้บัตรต่างๆ ที่จ่ายเงินล่วงหน้าไว้แล้ว เช่น บัตรโทรศัพท์และอื่นๆ อย่างแพร่หลายมาก ทำให้ญี่ปุ่นกำลังจะกลายเป็น "สังคมที่ไม่ใช้เงินสด" มากขึ้นทุกที

การถอนเงินสดจากบัตร ATM สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/money.html
การประกันภัยระหว่างการเดินทาง
ท่านควรจะทำการประกันภัยระหว่างเดินทาง ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุโดยทั่วๆ ไป จะครอบคลุมไปจนถึงทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และประกันความเสี่ยงชนิดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเดินทาง
ใบอนุญาตขับขี่สากล
หากท่านประสงค์จะขับรถเที่ยวเองระหว่างอยู่ในญี่ปุ่น จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากล ที่ได้รับจากประเทศไทยก่อนเข้าไปในญี่ปุ่น อย่างไรก็ดีบางประเทศ เช่น เยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีการตกลงกับญี่ปุ่นในเรื่องใบขับขี่สากล แต่ท่านที่ถือใบขับขี่สากลที่ออกให้โดยประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาเจนีวา จะใช้ใบขับขี่นั้นได้เมื่ออยู่ในญี่ปุ่น สมาพันธ์ยานยนตร์แห่งญี่ปุ่น (เจแปน ออโตโมบิล เฟดเดอเรชั่น) ได้พิมพ์หนังสือคู่มือชื่อ "กฎข้อบังคับในการใช้ถนน" เพื่อแนะนำการขับขี่ยานยนตร์ในญี่ปุ่น (เป็นภาษาอังกฤษ) หากสนใจโปรดติดต่อ สำนักงานของเจเอเอฟ ในญี่ปุ่นที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอรายละเอียด http://www.jaf.or.jp/e/index_e.htm ส่วนแผนที่ทางด่วนในมหานครโตเกียวนั้น ที่เป็นภาษาอังกฤษจะหาได้โดยติดต่อที่เมโทรโพลิตัน เอ๊กซเพรสเวย์ พับลิค คอร์ปะเรชั่น โทร. 03-3502-7311 http://www.shutoko.jp/english/

Driving in Japan
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/transportation/auto/car_rental.html
เสื้อผ้าที่ควรเตรียมนำไป
ฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วง จะต้องเตรียมแจ๊กเก็ตและสะเว็ตเตอร์กันหนาว ฤดูร้อนให้เตรียมเสื้อผ้าบางเบา แขนสั้น ฤดูหนาว จำเป็นต้องมีเสื้อคลุมโอเวอร์โค๊ต ชุดผ้าขนสัตว์และแจ๊กเก็ตชนิดหนาเป็นพิเศษ ตลอดจนสะเว็ตเตอร์สำหรับฤดูหนาว ไม่ค่อยจำเป็น ที่จะต้องนำเสื้อผ้าสำหรับใช้อย่างเป็นพิธีรีตอง หรือพิธีการ จำพวกทักซิโด และเสื้อราตรี หากเกิดความจำเป็นก็มีร้าน ให้เช่า ถุงเท้าสะอาดและสมบูรณ์เป็นสิ่งจำเป็น เพราะว่ามีบ่อยครั้งที่ท่านจำเป็นจะต้องถอดรองเท้าออก เช่นตามภัตตาคารญี่ปุ่นบางแห่ง หรือเมื่อก้าวเข้าบริเวณ ชานหน้าบ้านของชาวญี่ปุ่น ก่อนเข้าห้องรับแขก
การนำเข้าสิ่งของโดยปลอดภาษี
การนำเข้าสิ่งของโดยปลอดภาษี ของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ สามารถนำเข้าไปในญี่ปุ่นได้โดยปลอดภาษี นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำเข้าโดยปลอดภาษี มีบุหรี่ 400 มวน ยาสูบ 500 กรัม หรือซิการ์ 100 มวน เครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์ 3 ขวด น้ำหอม 2 ออนซ์ ตลอดจนของที่ระลึก ซึ่งตีราคารวมกันแล้วไม่ถึง 200,000 เยนหรือเทียบเท่า บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 19 ปี และอายุเพียง 19 ปี ไม่อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่หรือเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็ปไซท์ : www.narita-airport.jp/en/bf/step/arr.html#step5
กระแสไฟฟ้าในญี่ปุ่น
กระแสไฟฟ้าในญี่ปุ่น ตามบ้านเรือนทั่วๆ ไป ใช้กระแสไฟฟ้า 100 โวลท์ ชนิดกระแสสลับทั่วประเทศ แต่มีความถี่สองขนาด คือ ภาคตะวันออก เช่น โตเกียว นิกโก้ โยโกฮาม่า ใช้ 50 เฮิร์ช ภาคตะวันตก เช่น เกียวโต โอซาก้า นารา ใช้ 60 เฮิร์ช โรงแรมในญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมืองใหญ่จะมีปลั๊กไฟสองระบบ คือ 110 และ 220 โวลท์ ให้ใช้แต่เต้าเสียบ มักจะใช้ชนิดสองขาเแบบแบนเท่านั้น โรงแรมมีเครื่องเป่าผมและเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ให้ใช้ฟรี หรือมิฉะนั้น โรงแรมใหญ่ๆ จะมีเครื่องเป่าผมให้ใช้ฟรีแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ มีให้เช่า

หมายเหตุ : โปรดระลึกไว้เสมอว่า
• ไปไหนมาไหนในญี่ปุ่น ต้องพกผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูเสมอ ร้านอาหารในญี่ปุ่นจำนวนมากไม่บริการผ้าเช็ดมือ มีบริการแต่เพียง "โอชิโบริ" เท่านั้น (ผ้าร้อนเช็ดมือ)
• ส้วมสาธารณะตามริมถนน หรือในสถานีรถไฟ มิใช่จะมีกระดาษชำระหรือกระดาษเช็ดมือไว้บริการทุกแห่งเสมอไป
• โรงแรมระดับดีจะมีอุปกรณ์ใช้ส่วนตัวบางอย่างให้ใช้ฟรี โดยไม่จำเป็นต้องเช่าได้แก่ เครื่องเป่าผม และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
• น้ำก๊อกในญี่ปุ่นทุกแห่งปลอดภัยดื่มได้ น้ำแร่มีจำหน่ายทั่วไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ : http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/index.html
บริการข่าวสารการท่องเที่ยว

สัญลักษณ์ V Information Center
ศูนย์ข่าวสารการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เป็นสำนักงานให้ข่าวสารการท่องเที่ยวและความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศขณะอยู่ในญี่ปุ่นตามเมืองต่างๆ

"วี" อินฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์ เครื่องหมายนี้ เป็นที่สังเกตตั้งอยู่ตามสถานีในเมืองต่างๆ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้

บริการล่าม-มัคคุเทศก์
ต้องการมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาต ติดต่อที่สมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศญี่ปุ่น
โทร. 03-3213-2706 หรือแฟกซ์ 03-3213-2707
สหพันธ์มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตแห่งประเทศญี่ปุ่น
โทร. 03-3380-6611 แฟกซ์. 03-3380-6609 (วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-17.00 น.)

มัคคุเทศก์อาสาสมัคร (Goodwill Guide)
เป็นบริการฟรี ที่ดำเนินงานโดยอาสาสมัครทั่วญี่ปุ่น ที่จะพานักท่องเที่ยวชมสถานที่ในเมืองต่างๆ โดยเฉพาะในโตเกียว ที่ Tokyo Met.Area SGG club จะมีบริการให้ข้อมูลล่าสุด อีกทั้งแผนที่นำเที่ยว พร้อมคำแนะนำ และวางแผนการเดินทางให้อย่างเป็นกันเอง สอบถามรายละเอียดที่ตั้ง และเวลาทำการของศูนย์โดยตรง ทางโทรศัพท์หมายเลข 03-3842-5566 หรือติดต่อทางเว็บไซต์ www2.ocn.ne.jp/~sgg/index.html (Tokyo) หรือที่ Japan Guide Association (www.jga21c.or.jp/index_e.html)

นอกจากนี้แล้วยังมีบริการเดินเที่ยววัด Asakusa และบริเวณข้างเคียงในเวลา 1 ชั่วโมง ทุกวันอาทิตย์
จำนวน 2 รอบ เวลา 11.00 น. และ 14.00 น. ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อที่ศูนย์ก่อนเวลาเริ่มทัวร์ ดูรายละเอียดได้ที่ www2.ocn.ne.jp/~sgg/guide.html และอีกรายการหนึ่งเป็น ทัวร์สวนUeno ในเวลา 90 นาที ทุกวันอาทิตย์, วันพุธ, วันศุกร์
วันละ 2 รอบ 10.30 น. และ 13.30 น.

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวในญี่ปุุ่น
(Tourist Information Center)

การท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองท่องเที่ยว จะมีศูนย์บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ตามสถานีแต่ละเมืองในเมืองโตเกียวมี Tourist Information Center (TIC) ที่ซึ่งดำเนินงานโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น จะบริการให้ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว และเอกสารแนะนำที่พัก และอื่นๆ แต่ไม่สามารถทำการจองต่างๆ ทุกประเภท
ตั้งอยู่ที่ : 10th FL.,Tokyo Kotsu KaiKan Bldg.,2-10-1, Yuraku Cho,Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0006
เปิดบริการทุกวัน 09.00–17.00 น.
โทร. (03)3201-3331

ในท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ มีศูนย์บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว (TIC) 2 แห่ง เปิดให้บริการทุกวัน
Terminal 1 ชั้น 1 (ผู้โดยสารขาออก) โทร. (0476) 30-3383 เวลา 08.00-20.00 น. Terminal 2 ชั้น 1 (ผู้โดยสารขาเข้า) โทร. (0476) 34-5877 เวลา 08.00-20.00 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
ชั้นผู้โดยสารขาเข้า อาคาร Passenger Terminal
โทร (0724) 56-6025
เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 08.30-20.30 น. (เมษายน – ตุลาคม)
เวลา 09.00-21.00 น. (พฤศจิกายน – มีนาคม)

นอกจากนี้ยังมีศูนย์ข่าวสารการท่องเที่ยว ที่ดำเนินงานโดยมหานครโตเกียว ตั้งอยู่ในอาคารมหานครโตเกียว ชั้น 1 เปิดบริการทุกวันเวลา 09.30-18.30 น. (ยกเว้นวันสิ้นปีหรือวันปีใหม่)

Tokyo Tourist Information Center (TTIC)
โทร. 03-5321-3077

TTIC ในสถานี KEISEI UENO

อยู่ด้านหน้าประตูขายตั๋ว เปิดบริการทุกวัน 09.30–18.30 น.
โทร. 03-3836-3471

TTIC ในสนามบิน HANEDA Airport
อยู่ชั้น 1 อาคาร BIG BIRD เปิดบริการทุกวัน 09.00–22.00 น.
โทร. 03-5757-9345
http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/PROFILE/policy08.htm
www.tourism.metro.tokyo.jp (ภาษาอังกฤษ)

TIC Tokyo
ที่ตั้ง Marunouchi Trust Tower North1F. 1-8-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo
เปิดทำการเวลา 10.00-19.00 น.
โทร. 03-5220-7055
email : info@tictokyo.jp
http://www.tictokyo.jp/en/

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า OSAKA
Osaka Visitors' Information Center, Namba

ที่ตั้ง 542-0076 Nankai Terminal Bldg. 1F, 5-1-60 Namba, Cnuo-ku, Osaka
เปิดทำการเวลา 9:00-20:00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 06-6631-9100 แฟกซ์ 06-6631-9110
www.yokosojapan.org/event/may09-06.html

Keywords: บริการข้อมูลในญี่ปุ่น, บริการข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปุ่น, สอบถามข้อมูลในญี่ปุ่น, เคาเตอร์เซอร์วิสนักท่องเที่ยว, japan tourist information
บริการไปรษณีย์


บริการไปรษณีย์ของญี่ปุ่นให้ความสะดวกในการติดต่อทางจดหมาย และบริการไปรษณีย์ด่วน EMS ทั้งในญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการบริษัทเอกชนเปิดให้บริการ เช่น ดีเอชแอล และเฟดเอ็กซ์ ที่บริการสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิธีเลือกใช้บริการของบริษัทหนึ่งๆ จะขึ้นอยู่กับสินค้าหรือพัสดุที่ส่ง

อินเตอร์แนชชั่นแนลพาร์เซล โพสต์ หรือ
บริการส่งพัสดุไปรษณีย์ทางอากาศ
น้ำหนักสูงสุดต่อหนึ่งห่อต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่งไปได้ทั่วโลก ชนิดของสิ่งของที่บรรจุในหีบห่อ และน้ำหนักสูงสุดชิ้นหนึ่งที่ประเทศปลายทางยอมรับนั้น อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศ ฉะนั้นก่อนส่งควรจะตรวจก่อนเพื่อความถูกต้อง โดยสามารถขอดูราย
ละเอียดได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง เว็บไซต์ของบริการไปรษณีย์ www.post.japanpost.jp/english/index.html
ที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นคือ นักท่องเที่ยวสามารถเบิกเงินด้วยบัตรเครดิตต่างๆ จากเครื่อง Yucho ATM ซึ่งเป็นบริการของธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น (JAPAN POST BANK) ใน
สถานีรถไฟหลัก เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 05.00-23.40 น. วันอาทิตย์และวันหยุดตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น.

ตารางค่าส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางอากาศ

ปลายทาง เอเซีย/กวม อเมริกาเหนือ อเมริกากลางโอเชียเนีย ยุโรป ตะวันออกกลาง อัฟริกา อัฟริกาใต้
ไปรษณียบัตร 70 เยน 70 เยน 70 เยน
กระดาษแอโรแกรม 90 เยน 90 เยน 90 เยน
จดหมาย (สูงสุด 25 กรัม) 90 เยน 110 เยน 130 เยน
จดหมาย (สูงสุด 50 กรัม) 160 เยน 190 เยน 230 เยน

บริการโทรศัพท์


บริการโทรศัพท์สาธารณะในญี่ปุ่นมีอยู่แทบทุกหนทุกแห่ง ท่านสามารถใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ในการติดต่อได้ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ วิธีใช้ที่สะดวกก็คือ การซื้อบัตรโทรศัพท์ ซึ่งมี 2 ราคา คือ 500 เยน และ 1,000 เยน บัตรชนิดนี้หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ โทรศัพท์สาธารณะสามารถใช้เหรียญ 100 เยนได้ ค่าโทรศัพท์ในประเทศ คิดนาทีละ 10 เยน ถ้าเกินกว่านั้น จะมีเสียงเตือนว่าหมดเวลา หากไม่หยอดเหรียญเพิ่มหรือไม่สอด บัตรเพิ่มจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ ถ้าหยอดเหรียญ 100 เยนลงไปไม่มีการทอนเงินค่าโทรศัพท์ระหว่างเมืองต่อเมืองในญี่ปุ่น แตกต่างกันแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกล ค่าโทรศัพท์ในประเทศ ถ้าใช้ตอนกลางคืนจะถูกกว่าตอนกลางวัน และใช้ระหว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการก็ถูกกว่าวันธรรมดา

เลขรหัสโทรศัพท์ของแต่ละท้องถิ่น
เลขรหัสโทรศัพท์จังหวัดต่างๆ จะต่างกัน มักจะขึ้นต้นด้วยเลข-ศูนย์ และสามารถค้นดูได้ในสมุดโทรศัพท์ฉบับภาษาอังกฤษ

รหัสโทรศัพท์ประจำจังหวัด

Sapporo 011
Osaka 06
Sapporo 011
Osaka 06
Sendai 022
Kobe 078
Sendai 022
Kobe 078
Tokyo 03
Hiroshima 082
Tokyo 03
Hiroshima 082
Yokohama 045
Fukuoka 092
Yokohama 045
Fukuoka 092
Nagoya 052
Naha 098
Nagoya 052
Naha 098
Kyoto 075
Kyoto 075

บัตรโทรศัพท์ชนิดจ่ายเงินล่วงหน้าออกโดยบริษัทโทรศัพท์หลายแห่ง เช่น "บัตรโมชิโมชิ" หรือ "บัตรเคดีดี ซุปเปอร์เวิลด์ การ์ด" (KDDI SUPER WORLD CARD) ใช้ได้กับเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ และหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อแบบเซเว่น-อีเลฟเว่นในญี่ปุ่น โปรดติดต่อ KDDI สอบถามฟรีจากประเทศไทย
โทร. 1800-00-8198
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.001.kddi.com

การใช้โทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ

โทรตรง
สามารถโทรทางไกลระหว่างประเทศโดยตรง (Direct Call) ได้จากโทรศัพท์สาธารณะที่มีเครื่องหมายโทรระหว่างประเทศ และในประเทศ
(International and Domestic Telephone sign) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามสนามบิน โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถโทรตรง ผ่านบริษัทโทรศัพท์ผู้ให้บริการโดยใช้หมายเลขของบริษัทนั้นๆ

โทรใช้บัตรเครดิต
สามารถใช้บิตรเครดิตการ์ด กับเครื่องโทรศัพท์ ที่มีเครื่องหมายโทรระหว่างประเทศ และในประเทศ (International and Domestic Telephone sign โดยหยอดเหรียญ 100 เยนก่อน (ได้รับคืนเมื่อโทรเสร็จ) แล้วกดหมายเลขของบริษัทโทรศัพท์ผู้ให้บริการ เนื่องจากธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันสูง อัตราการโทรและระบบต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

บริษัทผู้ให้บริการ

SoftBank Telecom
www.softbanktelecom.co.jp

KDDI
www.kddi.com/english/telephone/index.htm

หมายเลขสำหรับโทร และสอบถาม
Direct dial Credit card ผ่าน
โอเปอเรเตอร์
สอบถาม
KDDI 001-010 0055 0051 0057
SoftBank Telecom 0061-010 0043 - (0120)-030061
NTT Communications 0033-010 0034-112 - (0120)-505506โทรศัพท์มือถือ
สามารถใช้โทรศัพท์มือถือของท่านในญี่ปุ่นได้ในบริเวณที่มีบริการ 3G ของบริษัท
SoftBank Mobile หรือ DOCOMO วิธีใช็ก็คือให้นำซิมการ์ดของท่าน เสียบในโทรศัพท์มือถือที่เช่ามาหรือเครื่องโทรศัพท์มือถือ 3G ของท่านเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทีท่านใช้อยู่ โทรศัพท์มือถือมีให้เช่าเมื่อท่านเดินทางมาถึงสนามบินนาริตะ หรือคันไซ โปรดติดต่อบริษํทดังต่อไปนี้


G-Call:Compare and Save with G-Call

JAL ABC RENTAL PHONE

PuPuru (Japanese Mobile Phone Rentals)
(สามารถเช่าได้จากเมืองไทยผ่านบริษัทตัวแทนเช่น Accord Travel Service Co.,Ltd โทร 02-234-9595)

NTT DoCoMo International Roaming Center
TEL: 03-3830-1453 or toll free 0120-654-100

SoftBank Global Rental
หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์ในการเดินทาง
หมายเลขฉุกเฉิน
ตำรวจ ฉุกเฉิน 110
ของหาย
Lost and Found
(03) 3814-4151
ข้อมูลทั่วไป (03) 3501-0110 (Japanese/English)
(03) 3503-8484 (English & Several Other Foreign Languages)
ไฟใหม้/รถพยาบาย 119
ข้อมูลโรงแรม (03) 5285-8181
ขอความช่วยเหลือ
The Japan Help-Line
(0120) 461-997


การสื่อสาร

รถไฟชินกันเซน 107
ไปรษณีย์กลาง 0570-046-111

ข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวัน

ศูนย์ข้อมูล (045) 671-7209 (Japanese/English)


ข้อมูลการคมนาคม

ข้อมูลเที่ยวบิน Haneda (03) 5757-8111(Japanese/English)
Narita (0476) 34-5000 (Japanese/English)
Kansai (0724) 55-2500 (Japanese/English)
JR East Infoline (03) 3423-0111
(Japanese/English/Chinese/Korean)
Lost & Found Tokyo Metro (03) 3834-5577
JR (03) 3231-1880
Taxi (03) 3648-0300(Japanese)
TOEI Bus/Subway (03) 3812-2011
ข้อมูลจราจร (0570) 011-011(Japanese)
Highway (03) 3506-0111
ข้อมูลรถไฟใต้ดิน (03) 3837-7046บริษัท แธงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
52/20 ซ.สุขุมวิท 3 ถ.สุขุมวิท 3 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02- 255-0850-1 แฟกซ์ : 02- 255-0857 E-Mail : info@thanks-corp.com
Facebook : https://www.facebook.com/thanks.japantour

Back to Top