Welcome Thankscorporation


   วิธีการชำระค่าบริการ

            นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

ธนาคาร

ชื่อบัญชี

ประเภทบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

กสิกรไทย

บจก. แธงค์ คอร์ปอเรชั่น

ออมทรัพย์

สาขาสุขุมวิท 1

667- 2 -01522- 5

 

* เมื่อนำเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02- 255-0851 *

*****************************************

Back to Top